Riadenie vzťahov so zákazníkmi – Customer Relationship Management (CRM)

Zabezpečuje starostlivosť o terajších a potenciálnych zákazníkov. Vytvorte dlhodobú hodnotu pre Vašich klientov kvalitnou komunikáciou.

Zistite, čo zákazník potrebuje. Budujte osobnejší vzťah a zbierajte cenné informácie.
Častokrát je CRM práve to, čo chýba firmám. Podrobný popis služby.

Aj jednoduchý systém dokáže produkovať výborné výsledky – skúste to.

Spokojný zákazník je základ pre získanie nového.

Online identita firmy

Ako dôležitá je online reputácia pre Váš biznis? Webová stránka, eshop, profily sociálnych sietí, zasielanie noviniek alebo štýl emailovej komunikácie vytvárajú Vašu online identitu – ako Vás vnímajú potenciálni zákazníci na internete? Podrobný popis služby.

UBD KEY zhodnotí kvalitu Vašej online identity a navrhne možné riešenia.

Sofistikovaná online identita výrazne zlepšuje biznis.

Biznis charakteristika

Analyzuje firemnú / manažérsku pozíciu v systéme, stratégie, marketing, manažment a uplatňovanie inovatívnych myšlienok. Podrobný popis služby.

Naštartujte potrebné zmeny vo firme a zlepšite biznis model podnikania.

Start up biznis

Disponujete perfektným riešením, ale máte strach z realizácie a načasovania? Efektívna podpora pre Váš podnikateľský plán, prezentácia investorom a bankám.

Správne investované peniaze na začiatku ušetria nielen čas, ale vytvárajú prvotnú reputáciu o Vašom podnikaní.

Čo ďalej s firmou – rozumné riešenie nájdete s UBD KEY.

 

Prezentácia firmy

Príprava na veľtrhy, jednanie s klientmi, organizácia webových stránok, marketing, nastavenie biznis kultúry a vízie podnikania. Podrobný popis služby.

Chcete spoľahlivo a dôstojne reprezentovať firmu? Cestujete prezentovať firmu do zahraničia a nemáte skúsenosti? Buďte efektívny – zvoľte istotu – UBD KEY.

Obchodná diplomacia

Naše skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov využijete hlavne pri hľadaní nových kontaktov v zahraničí, obchodných rokovaniach a lobingu.

Správna prezentácia je v biznise čerešnička na torte.

Manažérsky coaching

Prináša možnosť prediskutovať profesionálne a osobné otázky. Neúmerné pracovné zaťaženie, stres, obrovské očakávania plnenia cieľov a komplexnosť profesie často zatieňujú Vaše skutočné schopnosti. Buďte skutočným vodcom firmy. Podrobný popis služby.

Privátne manažérske konzultácie

Oceníte pri riešení konfliktov, keď potrebujete nezávislý názor alebo diskrétne skontrolovať kvalitu služieb/produktov firmy.

Skutočný líder firmy vždy vie, kde získať cenné informácie.

Rozvoj verejného sektora

Obce, mestské časti, farské úrady, vzdelávacie inštitúcie a verejné organizácie sú z hľadiska manažmentu často podceňované.

Manažment, hospodárenie so zdrojmi, práca s klientmi, problémy s dodávateľmi alebo vzťahy s verejnosťou podliehajú špecifickým princípom.

UBD KEY – spoľahlivý partner, ktorý Vám pomôže vybrať si najlepšie riešenie.

Zostať obyčajným je ľahké. Byť progresívnejším zaujímavejšie.