Kedy si zvoliť manažérsku konzultáciu? 

Zo skúsenosti poznám tri situácie kedy by som ako manažér privítal pomoc v podobe dobrej rady alebo usmernenia.

  • otváram nový biznis
  • keď firma stojí pred strategickým rozhodnutím
  • ak mám obavy čo urobiť s firmou ďalej

Samozrejme, je super mať niekoho kto dokáže nezávisle povedať názor vždy keď to manažér potrebuje. Lenže ako spieva istá česká skupina, pravdy je málo, s pravdou sa šetrí. Zamestnanec nám povie pravdu, avšak vždy myslí na to, že ho ako majiteľ alebo manažér platíte. V dnešných časoch, kto by už chcel riskovať pracovné miesto pre pravdu? Častokrát sa stretávame s problémom vidieť veci inak a nemáme okolo seba nikoho s nezávislým názorom.

Čo znamená konzultovať? 

Umenie pozorne načúvať patrí medzi top manažérske kvality. Dravosť, ambicióznosť, schopnosť uspieť v tvrdej konkurencii a nevzdať sa po prvom neúspechu obklopujú každodenný život manažéra. Objavme v sebe umenie nechať si poradiť. Konzultovať znamená ukázať silu charakteru a schopnosť načúvať v časoch kedy väčšina vôbec nemá čas, náladu alebo vôľu.

Akú hodnotu môžeme získať? 

Management consulting – manažérske poradenstvo rozumejme ako službu – podobne ako právnik alebo jazykový lektor – platíme za pridanú hodnotu k nášmu životu. Predstavme si situáciu, v ktorej otvárame kaviareň a dali sme do toho všetko. Existuje však človek, ktorý v tomto biznise pracoval niekoľko rokov v Londýne. Jeho poradenstvo by stálo 200 EUR za tri dni v našom podniku. Počas tohto času si môžeme nielen prekonzultovať rôznorodé otázky, ale aj nechať daného človek slobodne poukázať na veci, ktoré sme prehliadli.

200 EUR ešte zarobíme, avšak hodnotu, ktorú sme získali, môžeme naďalej rozvíjať v podobe nových nápadov pre náš biznis.

Ako spoznať dobré manažérske poradenstvo?  

UBD KEY nie je jediná firma, ktorá môže pomôcť manažérskym poradenstvom. Veľakrát sa preto pýtame relevantnú otázku: Ako si vybrať a dôverovať v cudzieho človeka? Nejde ani tak o peniaze, ale o bezpečnosť biznisu a schopnosť zveriť sa dôvernými vecami niekomu, koho ste v živote nevideli.

Jednoduché to nie je – vyžaduje to odvahu a určitú pozornosť rozoznávať ľudské charaktery. Zmluva o službe je základ dobrej spolupráce, ochrana citlivých údajov ako aj mlčanlivosť samozrejmosťou.

Výborný konzultant disponuje niekoľkými vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od priemeru na trhu. Musíte v ňom vidieť profesionála, ktorý žije s firmou, preukazuje entuziazmus a nadšenie pre prácu a výsledky, baví sa s vami otvorene a veľakrát aj dosť kriticky – nebojí sa povedať svoj názor aj keby riskoval spoluprácu. Inak povedané, nasleduje víziu firmy a odhodlane plní svoje poslanie.

Manažérske poradenstvo nie je akýsi pokec pri káve – je to drina, zodpovednosť a odhodlanie ukázať silný charakter osobnosti, prehľad vo svete vedomostí a skúseností.