Firemná kultúra povznáša reputáciu spoločnosti. Princípy a hodnoty v UBD KEY vytvárajú ideálne prostredie pre budovanie dlhodobej spolupráce.

Úspešní manažéri realizujú veľa unikátnych rozhodnutí v praxi. V biznise kráčajú dopredu lebo majú iný pohľad na vec, skvelo prepracované vízie a odvahu pre nové výzvy.

Jednou z nich je budovanie modernej firemnej kultúry – dôležitý element pre zabezpečenie kontinuálnej prosperity firmy.

Princípy

 • garantovaná diskrétnosť
 • zameranie na klienta
 • dlhodobé partnerstvo
 • skutočné výsledky rozhodujú
 • manažment zodpovedného líderstva
 • výnimočná biznis kultúra

Hodnoty

 • oddanosť klientovi
 • záujem inovovať
 • entuziazmus v rozvoji podnikania
 • chápanie dôležitosti úplnej spokojnosti klienta
 • nezávislosť
 • pragmatické myslenie