Každý deň vykonávame všetky potrebné úkony aby bol pre nás zajtrajšok lepším. Staráme sa o firmu, rozmýšľame o nových nápadoch a riešime problémy rôzneho typu. Sem tam máme čas na seba, nejaký víkend v prírode alebo spoločný čas s rodinou. Nová móda je mať  osobného psychológa a chodiť sem tam na terapiu. Biznis život je žiaľ taký všelijaký.

Položme si otázku: Máme čas spoznať svoju firmu? Ste si naozaj istý, že poznáte svoju firmu? Niekto povie jednoznačne áno. Iní porozmýšľajú či zapochybujú. Keďže majiteľ firmy alebo vykonávajúci manažér majú toľko starostí, ktoré im žiaľ slovenské podnikateľské podmienky ešte viac sťažujú, len ťažko môžeme nájsť drvivú väčšinu, ktorá môže spokojne prehlásiť: áno, dokonale poznám svoju firmu.

 

 

UBD KEY prišlo s myšlienkou ako skutočne pomôcť ľuďom, ktorí majú záujem spoznať svoju firmu resp. overiť si, či ju naozaj poznajú. Služba biznis charakteristika ponúka jednoduché riešenie založené na praktických poznatkoch.

Biznis charakteristika komplexne analyzuje biznis v niekoľkých segmentoch. Medzi hlavné patria:

 • firma
 • služby a produkty
 • online identita
 • CRM
 • predaj

Modul Firma spracováva informácie o štruktúre biznisu, strategickom smerovaní, manažmente, vízii, analýze TOWS či konkurencii. Veľa vecí je skrytých, prehliadnutých a jednoducho ich nevidíme. Firma sa vyvíja a mení ako všetko vôkol nás.

UBD KEY pôsobí nezávisle a pravdivo. Ak vám všetko funguje, UBD KEY povie prosím nemeňte to. Je to v poriadku. Ak zbadá, že niečo sa zanedbáva, určite to bude spomenuté. Podstatné nie je priniesť kritiku majiteľa resp. manažmentu, ale odhaliť rizikové miesta, ktoré boli alebo sú menej dôrazne zabezpečené. Pre majiteľa je to hodnota a privátna informácia, ktorá môže významne ovplyvniť strategické smerovanie biznisu.

Služby a produkty – zaoberá sa segmentáciou služieb a produktov, ich charakteristikou, aké sú a čo znamenajú, kedy prebehli inovácie alebo ako sa vyvíja sortiment. Držíte tempo s trhom? Existuje vo vašom podnikaní niečo výnimočné pre trh? Ako chcete ďalej postupovať? Ako kvalitné sú vaše služby? Veľa otázok, no priznajme si poctivo, kedy naposledy ste prehodnocovali vaše služby a produkty? To je ako reštaurácia kde sa „meníčko“ menilo naposledy pred troma rokmi. Lenže za tie tri roky šiel trh určitou cestou a je potrebné sa zamyslieť, v ktorom vlaku sa veziete, resp. či ste vôbec nastúpili.

Online identita firmy – firmy sa častokrát snažia dostať do povedomia ľudí – potenciálnych zákazníkov – prostredníctvom online nástrojov – webová stránka, eshop, sociálne profily na Facebooku/Instagrame resp. zapojením sa do života vo virtuálnom priestore. Či sa nám to páči alebo nie, je to nevyhnutné, píše sa rok 2016 – čím ďalej, tým viac vecí je online. Prečo máme niektoré webové stránky radšej ako iné?

Odpoveď tkvie v online identite firmy. Firemná identita je manažment nástrojov, ktorými sa firma prezentuje voči klientom, verejnosti, investorom i konkurencii. Otázka znie: Ste si istý kvalitou týchto nástrojov? Zvyčajne klient povie, jasné, veď mne to všetko robila firma a zaplatil som nemalé peniaze.

Na Slovensku máme špičkové IT firmy, šikovných ľudí a skvelé technológie. Je ich však málo a zvyčajne pracujú pre zahraničné korporácie. Stretávam sa s príbehmi ľudí, ktorí zaplatili za super náročný web a dizajn. Avšak neodzrkadľuje to ich biznis poslanie, myšlienku a identitu. Niekto web nemá, vraj nepotrebuje. Niekto uvažuje, no nevie sa rozhodnúť akou cestou sa vydať. To všetko analyzuje UBD KEY a odpovedá majiteľovi firmy na mnohé otázky.

CRM – pomaly sa táto skratka začína udomácňovať aj na Slovensku. Znamená riadenie vzťahov so zákazníkmi – Customer Relationship Management (CRM) a zabezpečuje starostlivosť o terajších a potenciálnych zákazníkov. Starostlivosť o zákazníkov nie je len to, že si niekto urobí tabuľku a analyzuje údaje. Ide o celkový dojem z vašej firmy, správania sa, komunikácie a uvedomenia si, že bez kvalitných zákazníkov to jednoducho nejde.

Existujú špeciálne systémy, ktoré naozaj uľahčujú CRM manažment. Sú cenovo náročné, avšak zvládnuteľné. Problém je v tom, že bežný podnikateľ si myslí ja to nepotrebujem, je to len pre veľké firmy. Súhlasím, že zavádzať nejaký sofistikovaný systém do miestnej pekárne asi nie je najsprávnejšia cesta. Avšak, aj takýto podnikateľ si môže podobný systém vytvoriť a prispôsobiť ho svojim podmienkam biznisu. Podstatné je, aby CRM systém plnil potreby firmy a bol zrozumiteľný pre majiteľa, ktorý následne môže využiť všetky jeho funkcie.

UBD KEY dokáže pomôcť v otázkach CRM tak, aby váš biznis dostal solídny základ a dobré praktiky pre výkon CRM. Neskôr si môžete zvoliť náročnejší systém – už sa budete vyznať v tom, čo presne potrebujete. Hlavný cieľ CRM je v tom, aby zákazník vedel, že vo vašej firme funguje skutočný CRM – firma vs. zákazník.

Predaj – jedno slovo, ktoré znamená všetko – príjem peňazí pre firmu. Tu sa zameriavame na štýl a spôsob predaja, zbieranie dát a nastavenie predajných kanálov. Ako predávate? Veď tak, ako každý, ako inak by som to mal robiť?

Je veľa spôsobov predaja a predajných štýlov. Dôležité je zistiť aké konkrétne fungujú vo vašom biznise. Myslíte si, že ste dobrý predajca? UBD KEY zhodnotí váš predaj a poskytne vám nezávislý pohľad. Určite vám pomôže rásť a zdokonaliť sa.

 

Pre aké situácie je biznis charakteristika vhodná služba?

 • začínajúci podnikateľ (start-up), ktorý by si rád prekonzultoval princípy biznisu a potrebuje pomôcť s dizajnom firmy, štruktúrou a strategickým smerovaním
 • človek, ktorý podniká a rád by expandoval, rozšíril svoje podnikanie, ale nechce sa unáhliť – potrebuje poradiť a overiť si správnosť krokov
 • podnikateľ, ktorému sa v biznise menej darí resp. prestal rásť a potrebuje prehodnotiť biznis, niečo zmeniť alebo doplniť. Jednoducho zlepšiť biznis model podnikania.
 • majiteľ, ktorý nevie čo s firmou – napríklad je už v pokročilom veku a nemá komu biznis zveriť, rozhoduje sa, či firmu predať, alebo ako s ňou ďalej naložiť. Veľmi častý prípad v dnešnej dobe.
 • rodinné podniky, ktoré sú zvyknuté robiť veci rovnako lebo otec to tak chce. Veľakrát firmám uniká inovácia a adaptabilita na meniaci sa trh. Ide o častý prípad krachu rodinných firiem, ktoré nemajú veľké kapitálové krytie a na trhu doslova prežívajú.
 • každého, kto by rád získal nezávislý pohľad na svoj biznis a nebojí sa pravdy. Nejde o kritiku, ale o schopnosť prijať nové inovatívne myšlienky.

 

Biznis charakteristika je veľmi hodnotná služba ponúkajúca unikátne výsledky. Je to investícia do budúcnosti a firmám môže pomôcť v rôznych situáciách. Výsledkom biznis charakteristiky je súhrny dokument, ktorý môžete využiť pri delegovaní a iných firemných aktivitách. Biznis charakteristika pomáha majiteľom solídne vystupovať pred bankovými úradníkmi, investormi alebo biznis partnermi.

Ak vás biznis charakteristika zaujala, nech sa páči, kontaktujte UBD KEY.