Business development rozvíja podnikateľské a manažérske myslenie s cieľom úspešne naplniť vízie firmy.

UBD KEY je privátna konzultačná firma pre rozvoj a inováciu podnikania.

Venujeme sa malým a stredným podnikom, živnostníkom a manažérom.

Business development – význam pre firmu

  • riadenie vzťahov s klientmi (súčasní, potenciálni, problémoví, nerozhodní, V.I.P.)
  • rozvíjanie strategických partnerstiev v biznise (dodávatelia, externé služby, spoločné projekty)
  • kvalitatívny rast úrovne obchodných zástupcov firmy
  • vyhľadávanie nových trhov a predajných kanálov
  • manažment marketingových aktivít, prezentácia firmy a budovanie reputácie
  • mapovanie konkurencie
  • biznis networking a lobing
  • obchodná diplomacia a nastavenie kvality vzťahov s verejnosťou – Public Relations (PR)
  • osobné manažérske poradenstvo (mentoring, coaching, manažérska psychológia)
  • pomoc počas jednaní s obchodnými partnermi, bankami, investormi a obchodnými komorami