Prezentáciu poznáme zvyčajne ako mini prednášku, počas ktorej nám niekto ukáže „slajdy“ a povie pár slov. V biznise je prezentácia veľmi dôležité slovo. Deje sa vždy a ovplyvňuje úspešnosť podnikania. 

 

 

Čo je prezentácia v biznise?  

Je to súbor znakov, ktoré ste vytvorili pre vaše podnikanie v nádeji, že zaujmu zákazníka natoľko aby si vybral práve vašu firmu alebo produkt. Patrí sem imidž firmy, úprava dokumentov a komunikácie, dizajn online identity, štýl jednania s klientom, vystupovanie voči obchodným partnerom, prezentácia na veľtrhoch a výstavách, účasť na konferenciách alebo úroveň obchodnej diplomacie. 

Prečo investovať do prezentácie?  

Či už ste na výstave a snažíte sa zaujať potenciálnych klientov alebo ste vytvorili novú službu, môžete investovať pár eur a dosiahnuť maximalizáciu obchodnej príležitosti. Niekedy je to o dizajne, štruktúre prezentácie a najmä o ľuďoch, ktorí ju pre vás vykonávajú priamo na mieste kontaktu so zákazníkom. Naučiť sa dá naozaj veľa, avšak dôležité je chcieť. 

Dosiahnite pocit, že ste urobili naozaj všetko preto aby práve vaša firma uspela. Nepozerajte sa na regionálne rozdiely, veľkosť firmy alebo zloženie tímu. Nájdite si svoj smer a štýl – niečo originálne, poctivé a oku lahodiace. 

Prezentácia a zahraničný obchodný partner 

Nájsť obchodné partnera v zahraničí je nie až tak ťažká úloha ak firma dosahuje špičkové prezentačné schopnosti. Dôležitá otázka: Prečo by práve vás mal niekto v zahraničí počúvať? Lebo sa mu môže páčiť čo robíte a ako to robíte. 

Vždy sa vám lepšie nadväzujú obchodné styky ak viete svoju myšlienku predať. Predaj myšlienky je vždy o schopnostiach vysvetliť biznis víziu.

Získať si dôveru trvá určitý čas – udržať dôveru je každodenná úloha biznisu. 

UBD KEY kladie dôraz na výborné prezentačné schopnosti firmy a kvalitné charakterové črty ľudí, ktorí prezentujú podnikateľské myšlienky, služby a produkty. Nielen to. Ide aj o pochopenie rôznych kultúr a zvykov – integrácia vášho videnia sveta.

Cieľom je budovanie reputácie doma a v zahraničí. Na Slovensku môžete urobiť super kvalitnú prezentáciu za relatívne nízke náklady, avšak nepodceňujte to, nikdy neviete, či o vás niekto nepošle správu do zahraničia – častokrát vám môže práve takýto nezávislý názor otvoriť dvere k investorovi alebo biznis partnerovi. 

Ak máte chuť investovať do prezentácie firmy kontaktujte UBD KEY.