UBD KEY víta iniciatívu vytvorenia bezpapierovej kancelárie keďže je odstrašujúce čítať koľko ton papiera používajú kancelárie vo svete (fakty). Prosím ťa, nemôžeš mi to vytlačiť? Aké ľahké je to povedať, že? Dokumenty UBD KEY vyzerajú výborne aj preto, lebo nepoužívame továrenské nastavenia. Napríklad, hlavičku dokumentu uvádzame len na prvej strane, okraje sú nastavené na minimálne rozmery, taktiež päta strany. Znie to nudne, žiadna eufórie sa nedeje ak čítate tento text. Avšak, v našej prírode sú stromy šťastnejšie, lebo menej spotrebovaného papiera znamená, že môžu rásť. Nikde na svete nie je kancelária, v ktorej funguje život na 100% bez papierov. Keď veľmi chceme, môžeme vytvoriť kanceláriu, v ktorej pobeží život na 99.9% bez papiera vďaka uváženiu, technológiám a zodpovednosti. Prosíme Vás, používajte tlačiareň len keď je to nevyhnutné. Ak ste klientom UBD KEY, môžete byť hrdý na to, že spolupracujete s nami aj keď sa napríklad prechádzate v parku alebo v lese. Chránime naše stromy.

 

(Zdroj obrázka: http://blacklemag.com/technology/ways-to-minimise-paper-use/)