Eastern Slovakia Trade & Investment skupina na LinkedIn a Facebooku podporuje biznis možnosti, poskytuje platformu pre networking a prináša nový impulz pre podnikateľské aktivity na východnom Slovensku.

Je otvorená pre biznis zmýšľajúcich ľudí, cudzincov, Slovákov a študentov s cieľom skvalitniť podnikateľské prostredie a pomôcť pri realizácii nových nápadov.

Skupina je podporovaná firmou UBD KEY zaoberajúcou sa rozvojom biznisu – www.ubdkey.com